[Picture of Yulin Hu]

Dr.-Ing. Yulin Hu

E-Mail: yulin.hu@ti.rwth-aachen.de
Phone: + 49 241 80 20743

Office: 335

⟦Publications⟧

⟦Teaching⟧